هلدینگ اریکا

چنانچه تمایل به کاریابی در کشور آلمان دارید فرم زیر را تکمیل نمایید.
نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

میزان تحصیلات(*)
ورودی نامعتبر است

ادرس ایمیل(*)
ورودی نامعتبر است

سن(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر است

پیوست رزومه
ورودی نامعتبر است

توجه : این شرکت هیچگونه رابطه غیرقانونی با سفارت خانه ها نداشته و تنها از طریق مشاوره صحیح و اطلاع از قوانین و رویه ها موفق به حصول نتیجه قطعی میگردد.