هلدینگ اریکا

⁠روشهای کاهش پرداخت مالیات در آلمان

مشاورین مالیاتی سالانه مبالغ قابل توجهی برای ارائه مشاوره جهت کم کردن قانونی مالیات دریافت می کنند. در آلمان نیز این بهینه سازی مالیاتی وجود دارد که به برخی موارد آن اشاره می کنیم.
علاوه بر هزینه هایی که مستقیما به کسب و کار شما مربوط می شود، برخی هزینه های شخصی نیز قابل احتساب در هزینه های شرکتی و مشمول تخفیف مالیاتی می شوند. به تعبیر بهتر، هر هزینه ای که به نحوی با کسب درآمد شما، بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط است، شامل این بهینه سازی می شود.

 

 

 

بطور کلی هزینه های مربوط به درآمد را می توان در سه دسته در نظر گرفت:

- هزینه هایی که به ایجاد یک منبع درآمد جدید منتهی می شوند
- هزینه هایی که باعث حفظ یک منبع درآمد می شوند
- هزینه هایی که باعث افزایش درآمد می شوند

یکی از موارد قابل ارائه جهت کاهش مالیات محاسباتی، هزینه های مربوط به هرگونه جابجایی و نقل مکان مرتبط با کار شماست. از جمله می توان به هزینه سفرهای داخلی و خارجی، هزینه رفت و آمد داخل شهری و حتی لوازم شخصی مورد نیاز برای این جابجایی و همچنین هزینه بنگاه دار برای یافتن مکان مورد نظر، اشاره کرد.

اگر در منزل خود اتاقی را برای انجام امور اداری و کاری خود اختصاص داده اید(دفترکار خانگی)، می توانید کلیه هزینه های مرتبط با آن فضا را برای کاهش مالیات محاسباتی ارائه دهید. هزینه مبلمان، اینترنت، کامپیوتر مورد استفاده، حتی هزینه برق و آب و... می توانند منظور شوند به شرط آنکه فضای دیگری غیر از آن اتاق در خارج از منزل برای کار نداشته باشید.

شما می توانید هزینه ایاب و ذهاب روزانه خود تا محل کار را برای کاهش میزان مالیات ارائه نمایید.

اگر برای بالا بردن سطح دانش یا مهارت خود، مرتبط با کارتان دوره آموزشی بگذرانید، می توانید شهریه آن دوره را برای کاهش مالیات ارائه نمایید. در بسیاری موارد آموزشهای MBA نیز قابلیت کسر برای مالیات را دارد.

هزینه کتابها، مجلات و هرگونه انتشاراتی که با حرفه و کار شما مرتبط باشد می تواند به عنوان موردی برای تخفیف مالیاتی منظور شود.

هرگونه حق عضویت در موسسات و یا انجمنهای مرتبط با کار و حرفه شما می تواند به عنوان موردی برای کاهش مالیات تلقی شود. پرداختهای هفتگی، ماهانه یا سالانه مربوط به این عضویتها، مانند اتاق بازرگانی یا انجمن صنفی مربوط به حرفه شما می تواند به عنوان هزینه کسب و کار تلقی شده و برای کاهش مالیات استفاده شود.

هرگونه هزینه ای که برای ملاقاتهای کاری در داخل یا خارج از شرکت دارید، می تواند به عنوان موردی از موارد قابل کسر در مالیات محسوب شود. به عنوان مثال در صورتیکه جلسه کاری خود را با مشتریان یا شرکای تجاری خود در رستوران برگزار کرده باشید، با ارائه فیش پرداختی مخصوصی که باید از رستوران دریافت کنید و ذکر اسمی مهمانان خود و همچنین هدف از برگزاری جلسه، می توانید تا ۷۰ درصد از هزینه را به عنوان مبلغی از هزینه های کسب و کار در نظر بگیرید.

 

توجه : این شرکت هیچگونه رابطه غیرقانونی با سفارت خانه ها نداشته و تنها از طریق مشاوره صحیح و اطلاع از قوانین و رویه ها موفق به حصول نتیجه قطعی میگردد.