هلدینگ اریکاهر شرکت ثبت شده در آلمان موظف است که در زمانهای تعیین شده اظهار نامه مالیاتی خود را به اداره مالیات آلمان تسلیم نماید.

هدف ما حمایت از موکلینمان در کلیه مراحل راه اندازی کسب و در یک کشور جدید می باشد. بنابراین مشاورین مالیاتی مورد وثوق ما، مسلط به قوانین مالیاتی بین الملل به منظور رفاه حال موکلین محترم در کنار ایشان خواهند بود.

بعلاوه شرکتهای تازه تاسیس با استفاده از حسابداران حرفه ای این مجموعه مجبور به استخدام حسابدار مجزا و تمام وقت نخواهند بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط اخذ "اقامت آلمان"،"اقامت سرمایه گذاری در آلمان"،"ثبت شرکت در آلمان"و "راه اندازی کسب و کار در آلمان"،"اقامت خویش فرما یا خود اشتغالی در آلمان"،"اقامت پیوست به خانواده در آلمان"،"پذیرش از دانشگاههای کشور آلمان"،"اقامت تحصیلی در آلمان"و"اقامت دائم آلمان" این فرم را تکمیل نمایید.

 

فرم پیشنهادات

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر است

ایمیل(*)
ورودی نامعتبر است

توضیحات
ورودی نامعتبر است

کد امنیتی(*)
کد امنیتیورودی نامعتبر است

توجه : این شرکت هیچگونه رابطه غیرقانونی با سفارت خانه ها نداشته و تنها از طریق مشاوره صحیح و اطلاع از قوانین و رویه ها موفق به حصول نتیجه قطعی میگردد.