هلدینگ اریکا

شعبه تهران
ميدان ارژانتين خيابان هشتم بخارست پلاك 13 طبقه اول واحد یک
تلفن : 02188176048
تلفن : 02188176071

 

توجه : این شرکت هیچگونه رابطه غیرقانونی با سفارت خانه ها نداشته و تنها از طریق مشاوره صحیح و اطلاع از قوانین و رویه ها موفق به حصول نتیجه قطعی میگردد.