هلدینگ اریکا

کالج زبان آلمانی در آلمان

قطعا یادگیری زبان آلمانی در طول حضور در این کشور بسیار موثرتر می باشد. به این منظور این شرکت اقدام به ثبت نام از دانش آموزان 14 تا 16 سال در قالب تورهای آموزشی تفریحی تابستانی می نماید.

اخذ این نوع ویزای اقامت مستلزم رعایت شرایط خاص از جمله پذیرش معتبر و ساعات تدریس کافی میباشد و وکلای شرکت اریکا همراه شما دراین مسیر می باشد.

برگزاری این دوره ها در محیطی امن و آرام و آب وهوای بسیار دلپذیر تابستانی کشور آلمان دانش و تجربیات مفید و فراموش ناشدنی برای فرزندانتان خواهد آفرید.                                                                      

 

                                                           

 

 

فرم پیشنهادات

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر است

ایمیل(*)
ورودی نامعتبر است

توضیحات
ورودی نامعتبر است

کد امنیتی(*)
کد امنیتیورودی نامعتبر است

 

 

 

 

 

توجه : این شرکت هیچگونه رابطه غیرقانونی با سفارت خانه ها نداشته و تنها از طریق مشاوره صحیح و اطلاع از قوانین و رویه ها موفق به حصول نتیجه قطعی میگردد.