هلدینگ اریکا

پذیرش فرصت مطالعاتی در آلمان

اجازه اقامت جهت مقاصد تحقیقاتی در صورتی صادر می گردد که:

- شما یک پذیرش موثر از موسسات تحقیقاتی مورد تایید دولت فدرال آلمان داشته باشید.

موثر بودن به معنای:

1- آیا واقعا پروژه تحقیقاتی مورد نظر برگزار میگردد؟

2- آیا مهارتهای ویژه شما برای اجرای آن پروژه قابل اثبات است؟

- موسسه تحقیقاتی باید هزینه های عدم بازگشت به موقع شما را حداقل تا 6 ماه تقبل نماید.( بجز موسسات دولتی)

و رعایت سایر الزامات عمومی.

 

این نوع اجازه اقامت حداقل برای یک سال صادر میگردد مگر آنکه تحقیق مورد نظر زمان کمتری ببرد.

فردی که موفق به کسب این نوع اجازه اقامت میگردد اجازه کار مرتبط در کنار تحقیق را دارد بعلاوه میتواند خود موضوع تحقیقاتی همراه با کسب درآمد باشد و نیازی به مجوز آژانس استخدام دولت فدرال نمی باشد.

ضمنا میتوان با این نوع اجازه اقامت برای اهداف تحقیقاتی تا سه ماه در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامت گزید بی آنکه نیاز به ویزای دیگری باشد.

قوانین همچنین روشهایی برای اقامت افرادی که پذیرش فرصت تحقیقاتی از موسسات تحقیقاتی غیر دولتی دارند پیش بینی نموده است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط اخذ "اقامت آلمان"،"اقامت سرمایه گذاری در آلمان"،"ثبت شرکت در آلمان"و "راه اندازی کسب و کار در آلمان"،"اقامت خویش فرما یا خود اشتغالی در آلمان"،"اقامت پیوست به خانواده در آلمان"،"پذیرش از دانشگاههای کشور آلمان"،"اقامت تحصیلی در آلمان"و"اقامت دائم آلمان" این فرم را تکمیل نمایید یا با مشاورین ما در ایران و آلمان تماس حاصل نمایید.

 

فرم پیشنهادات

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر است

ایمیل(*)
ورودی نامعتبر است

توضیحات
ورودی نامعتبر است

کد امنیتی(*)
کد امنیتیورودی نامعتبر است

توجه : این شرکت هیچگونه رابطه غیرقانونی با سفارت خانه ها نداشته و تنها از طریق مشاوره صحیح و اطلاع از قوانین و رویه ها موفق به حصول نتیجه قطعی میگردد.